Πυροσβεστική ονομάζονται γενικά οργανώσεις και υπηρεσίες πυρόσβεσης. Πέρα από κρατικές υπηρεσίες υπάρχουν και εθελοντικές οργανώσεις πυρόσβεσης. Μεγάλες βιομηχανίες και αεροδρόμια διαθέτουν συνήθως ιδιωτικές μονάδες. Η πυροσβεστική δεν είναι μόνο υπεύθυνη για την κατάσβεση και πρόληψη αστικών και δασικών πυρκαγιών, αλλά αναλαμβάνει και τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα και φυσικές καταστροφές. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη κρατική υπηρεσία είναι το Πυροσβεστικό Σώμα.

Άσκηση με "τραυματισμένο" πυροσβέστη