Ο Πόλεμος της Επανάκτησης (γαλλικά: Guerre de Dévolution) ήταν ενας πόλεμος ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, από το 1667 ως το 1668, και παράλληλα ο πρώτος μεγάλος πόλεμος του Λουδοβίκου ΙΔ΄. Τότε η Γαλλία διεκδικούσε μερίδιο από τις Ισπανικές Κάτω Χώρες.

Η γαλλική επέκταση στην Ειρήνη του Ακουϊσγράνου, το 1668.