Άνοιγμα κυρίου μενού
Πόρτα

Η πόρτα (ή θύρα) είναι μια κατασκευή που χρησιμοποιείται για να ανοίξει και να κλείσει μια είσοδο. Μια πόρτα απομονώνει προσωρινά δύο δωμάτια ή θαλάμους. Η πόρτα (σε αντίθεση με το παράθυρο) ξεκινάει από το πάτωμα, για την κύριως είσοδο χρησιμοποιούνται συνήθως λεγόμενες πόρτες ασφαλειας. Άλλες πόρτες βρίσκονται σε οχήματα και συσκευές.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία