Η πόρτα (ή θύρα) είναι μια κατασκευή που χρησιμοποιείται για να ανοίξει και να κλείσει μια είσοδο. Μια πόρτα απομονώνει προσωρινά δύο δωμάτια ή θαλάμους. Η πόρτα (σε αντίθεση με το παράθυρο) ξεκινάει από το πάτωμα, για την κύριως είσοδο χρησιμοποιούνται συνήθως οι λεγόμενες πόρτες ασφαλείας. Άλλες πόρτες βρίσκονται σε οχήματα και συσκευές.

Πόρτα

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία