Ιστορία
Αυτό το λήμμα έχει παρουσιαστεί ως Επιλεγμένη Ταινία στην Πύλη που είναι αφιερωμένη στον Κινηματογράφο.