Πύλη Μεσαίωνας

Holy Roman Empire crown cutout.png

Μεσαίωνας ονομάζεται η χρονική περίοδος του Δυτικού Κόσμου που διαδέχεται την περίοδο της Αρχαιότητας και τελειώνει με την περίοδο της Αναγέννησης. Διήρκεσε περίπου 1000 χρόνια, από την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (476 μ.Χ.) και το θάνατο του Ιουστινιανού Α' (565 μ.Χ.), του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα που διαπνεόταν από το όραμα της αναβίωσης της παλαιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της παγκόσμιας κυριαρχίας της, ως και την εποχή της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους (1453 μ.Χ.) και την ανακάλυψη της Αμερικής (1492 μ.Χ.) από τον Κολόμβο.

Επιλεγμένη εικόνα

Joan of Arc-Notre Dame.jpg

Φωτογραφία: en:User:Stevenj

Η Ιωάννα της Λωραίνης ήταν μια παρθένα αγία και εθνική ηρωίδα της Γαλλίας του 15ου αιώνα.

Γνωρίζετε ότι...