• Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη (†γ΄-δ΄αι.)
  • Φιλητού του συγκλητικού, Λυδίας της συζύγου και των τέκνων των Θεοπρεπίου και Μακεδόνος
  • Αμφιλοχίου του δουκός και Κρονίδου του κομενταρησίου
  • Βαρουχίου και Ιωάννου
  • Προφήτου Ανανίου
  • Οσίων Παύλου Σημειοφόρου, επισκόπου Κορίνθου (†950), Ευτυχίου και Κηρύκου του εν Άπρω
  • Εφραίμ, αρχιεπισκόπου Ροστόβ της Ρωσίας
  • Αγίου Αμβροσίου, πατριάρχου Γεωργίας