• Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (†326)
  • Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου
  • Οσιομάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της Μοναγρίας
  • Οσίων Αλωνιού και Σοφίας, της ασκητικώς βιωσάσης