• Αγάβου του Προφήτου, Ασυγκρίτου επισκόπου Υρκανίας, Ερμού επισκόπου Δαλματίας, Ηρωδίωνος, Ρούφου και Φλέγοντος επισκόπου Μαραθώνος, των Αποστόλων, εκ των Εβδομήκοντα
  • Μάρτυρος Παυσιλύπου, του εν Ηρακλεία της Θράκης αθλήσαντος
  • Κελεστίνου, Πάπα Ρώμης (†432)
  • Μαρτύρων Ιανουαρίου, Μαξίμης και Μακαρίας
  • Νεομαρτύρων Ιωάννου του Κουλικά (†1564) και Ιωάννου του ναυκλήρου, του εν Κω (†1669)
  • Αμάνδου και Περπετούου
  • Νήφωνος, επισκόπου Νόβγκοροντ, του θαυματουργού
  • Οσίου Ρούφου, του εν τη Λαύρα του Κιέβου ασκήσαντος