Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης θεσμοθετήθηκε το 1985 με τον Νόμο 1561 ο οποίος προέβλεπε παράλληλα και την ίδρυση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης

ΠεριεχόμενοΕπεξεργασία

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης καθορίζει το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται ως αναγκαία για τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωσή της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης. Το ΡΣΘ αποβλέπει στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής, ως χωροταξικής υποενότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, στη χωροταξική διάρθωση των τομέων παραγωγής, του συστήματος μεταφορών, της λοιπής τεχνικής υποδομής και του κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και στην πολτική γης και κατοικίας, στην λήψη μέτρων και στο σχεδιασμό για την χωροταξική και την νέα πολεοδομική πολιτική της πόλης και στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων, στη λήψη μέτρων όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, στο συντονισμό των προγραμμάτων και των μελετών που έχουν σχέση με με το ΡΣΘ. [1]

Στόχοι και ΚατευθύνσειςΕπεξεργασία

Οι γενικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθοι: α) Η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της. β) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. γ) η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή. δ) Η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης. ε) Η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.

Μελέτη Επικαιροποίησης Ρυθμιστικού Σχεδίου ΘεσσαλονίκηςΕπεξεργασία

ΙστορικόΕπεξεργασία

Η μελέτη επικαιροποίησης για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης ανατέθηκε το 2007 στην σύμπραξη των μελετητών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε., Α. Δήμηκας, Ν. Παπαμίχος , Α. Κοτζαμπόπουλος , ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Η. Δημητριάδης. Το 2009 παρελήφθη η Μελέτη Επικαιροποίησης από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε στις 15-6-2011. Το κείμενο, όπως διαμορφώθηκε μετά την διαβούλευση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο του 2011. Τον Μάρτιο του 2014 τέθηκε ξανά σε διαβούλευση μαζί με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ως ένα ενιαίο σχέδιο νόμου και αναμενόταν μέσα στο 2014 η ψήφισή του. [2] Τον Ιούλιο του 2014 το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης εισήχθη προς ψήφιση στο Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» αλλά μετά από πρωτοβουλία βουλευτών της κυβέρνησης αποσύρθηκε για να επανακατατεθεί το Φθινόπωρο. [3]

ΠεριεχόμενοΕπεξεργασία

Βασικοί στόχοι του ν.Ρ.Σ.Θ είναι οι εξής:

  • Διεθνοποίηση και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης • Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της μητροπολιτικής περιοχής και ισόρροπη ανάπτυξη
  • Προώθηση ισότητας ευκαιριών, κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την περιοχή εμβέλειας του ν.Ρ.Σ.Θ
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από αναπλάσεις, ανάσχεση του φαινομένου της αστικής επέκτασης και διάχυσης και ενίσχυση του μοντέλου της συμπαγούς πόλης
  • Διασφάλιση οικολογικής ισορροπίας, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής [4]


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. «Οργανισμός Ρυθμιστικού». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 14 Απριλίου 2014. Ανακτήθηκε στις 27 Απριλίου 2014. 
  2. Opengov.gr
  3. in.gr
  4. «ΥΠΕΚΑ.gr». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 26 Ιουνίου 2014. Ανακτήθηκε στις 27 Απριλίου 2014. 

Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία