Ρυθμιστικό διάλυμα

διάλυμα που διατηρεί το pH του σταθερό όταν προστεθεί σε αυτό μικρή ποσότητα οξέος ή βάσεως

Ρυθμιστικό διάλυμα είναι το διάλυμα στο οποίο αν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρής βάσης ή ισχυρού οξέος δεν μεταβάλλει το pH του(To pH παραμένει πρακτικά σταθερό. Αν προσθεθεί μεγάλη ποσότητα οξέος/βάσης θα μεταβληθεί ανάλογα). Το pH δεν μεταβάλλεται ακόμα κι αν το αραιώνουμε με νερό σε όρια. Ένα χαρακτηριστικό ρυθμιστικό διάλυμα είναι αυτό που περιέχει ΝΗ4Cl-NH3.

Τα ρυθμιστικά διαλύματα αποτελούνται από ένα ασθενές οξύ σε μορφή άλατος και τη συζυγή βάση του (πιο κοινή σύνθεση) ή από μια ασθενή βάση πάλι σε μορφή άλατος και το συζυγές οξύ της (λιγότερο κοινή σύνθεση). Έχουν την ικανότητα να διατηρούν τη συγκέντρωση Η+ και ΟΗ- σταθερή, αν αραιωθούν ή προστεθεί σε αυτά μικρή ποσότητα οξέος ή βάσεως.

Τύπος ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση:

Τύπος ασθενούς βάσεως με ισχυρό οξύ:

Παραπομπές Επεξεργασία