Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Σαδυάττης, γιος του Άρδυ, υπήρξε ο τρίτος βασιλιάς της Λυδίας της δυναστείας των Μερμνάδων ο οποίος βασίλεψε για δώδεκα χρόνια από το 631 ως 618 π.Χ. Τα τελευταία έξι χρόνια της βασιλείας του έκανε πόλεμο με τους Μιλησίους που συνεχίστηκε για άλλα πέντε χρόνια από τον γιο του, Αλυάττη, που τον διαδέχτηκε το 618 π.Χ.

Σαδυάττης
Βασιλιάς των Λυδών
Περίοδος 631618 π.Χ.
Προκάτοχος Άρδυς
Διάδοχος Αλυάττης
Οίκος Μερμνάδων
Πατέρας Άρδυς
δεδομένα (π  σ  ε )

ΠηγέςΕπεξεργασία

Προκάτοχος
Άρδυς Α΄ της Λυδίας
Βασιλιάς της Λυδίας
680-630 π.Χ.
Διάδοχος
Αλυάττης Β'