Γλυπτό από στεατίτη: Ο φιλόσοφος του Ρουτ Κοππ

Ο στεατίτης ή σαπωνόλιθος (αγγλ. soapstone) είναι πέτρωμα το οποίο συνίσταται κυρίως από τάλκη με ποικίλες προσμίξεις κυρίως χλωρίτη και αμφιβόλων (κυρίως τρεμολίτη και ανθοφυλλίτη).