Σεισμολογία

επιστημονικός κλάδος των σεισμών
Gtam.gif

Η Σεισμολογία είναι κλάδος της Γεωφυσικής. Αντικείμενο της είναι η μελέτη των σεισμικών φαινομένων.

Για την καταγραφή των σεισμικών δονήσεων χρησιμοποιείται ο σεισμογράφος. Η θεωρητική ανάλυση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων γίνεται με τη βοήθεια της θεωρίας της ελαστικότητας.

Η Σεισμολογία έχει συμβάλει μεταξύ άλλων, στον προσδιορισμό της δομής του εσωτερικού της γης (αλλά και της σελήνης), στην ανεύρεση γεωλογικών δομών αρχαιολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, στον καθορισμό ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας και καθορισμό των προδιαγραφών αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών.

Οι προσπάθειες για πρόγνωση σεισμών δεν έχουν καρποφορήσει, καθώς δεν έχει γίνει ως σήμερα εφικτό να υπάρξει προσδιορισμός τόπου, χρόνου, μεγέθους και βεβαιότητας ότι θα γίνει σεισμός. Οι μέθοδοι που αποσκοπούν στη βραχεία πρόγνωση με χρονικό παράθυρο της τάξης του μήνα (ή μηνών) στερούνται κυρίως της βεβαιότητας, ενώ οι σεισμολογικές μέθοδοι που αποσκοπούν στη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη (της τάξης των δεκαετιών ή και πολύ περισσότερο) δε μπορούν να εντοπίσουν το πότε θα γίνει ο σεισμός και έχουν αξία κυρίως ως προς τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας των περιοχών.[εκκρεμεί παραπομπή]

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία