Σελεύκεια η προς Ηδυφώντι

Η Σελεύκεια ήταν ελληνιστική πόλη της Σουσιανής, στις όχθες του ποταμού Ηδυφώντος (σημερινός Τζαραχί), στην νότια περιοχή της επαρχίας Χουζεστάν του σύγχρονου Ιράν.

Η περιοχή της επαρχίας Χουζεστάν του σύγχρονου Ιράν στα νότια της οποίας ρέει ο ποταμός Ηδυφών (σημερινός Τζαραχί)

Κτίστηκε από τον Σέλευκο Α΄ Νικάτορα. Κατά τον Στράβωνα λεγόταν πριν Σολόκη και Σοδόμη. Γνωστή από τους βίους των αγίων της ανατολής ως Μπεθ Σελεύκεια, υπήρξε η πόλη όπου μαρτύρησαν αρκετοί άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά διαταγή του Σαπώρ, ανάμεσά τους και ο επίσκοπος της Σελεύκειας, Ιωάννης [1].

Κατά τον Στράβωνα, όταν το 187 π.Χ. ο Αντίοχος Γ΄ επιχείρησε να συλήσει ναό του Βάαλ και οι Πέρσες επιτέθηκαν εναντίον του, ενισχύθηκε το αίσθημα της αποστασίας των τελευταίων από τους Μακεδόνες. Λίγο αργότερα κάποιος Πάρθος βασιλιάς μαθαίνοντας ότι οι πόλεις του Ελάμ είχαν πολλά αναθήματα και θησαυρούς, τις λεηλάτησε. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η μεγάλη πόλη Σελεύκεια[2].

Ο ιστορικόςΓιόχαν Γκούσταβ Ντρόισεν (Johann Gustav Droysen), βασιζόμενος στον Rawlinson, υποστηρίζει ότι η τοποθεσία της ελληνιστικής πόλεως ήταν στο σημερινό Manji, κοντά στις εκβολές του ποταμού Zard, στην αρχαία επαρχία Αδιαβηνή (η οποία όμως βρισκόταν βορειότερα στο Κουρδιστάν της Ασσυρίας). Πιο σύγχρονη όμως άποψη την τοποθετεί επί του ποταμού Τζεραχί, στο σημερινό Ja Nishin του νοτίου Ιράν[3].

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Acta sanctorum martyrum orientalium at occidentalium I, σελ. 99
  2. Στράβωνος Γεωγραφικά ΙΣΤ 1.18: Ἀντίοχον μὲν οὖν τὸν μέγαν τὸ τοῦ Βήλου συλᾶν ἱερὸν ἐπιχειρήσαντα ἀνεῖλον ἐπιθέμενοι καθ᾽ αὑτοὺς οἱ πλησίον βάρβαροι. ἐκ δὲ τῶν ἐκείνωι συμβάντων παιδευθεὶς ὁ Παρθυαῖος χρόνοις ὕστερον ἀκούων τὰ ἱερὰ πλούσια παρ᾽ αὐτοῖς͵ ὁρῶν δ᾽ ἀπειθοῦντας͵ ἐμβάλλει μετὰ δυνάμεως μεγάλης͵ καὶ τότε τῆς Ἀθηνᾶς ἱερὸν εἷλε καὶ τὸ τῆς Ἀρτέμιδος͵ τὰ Ἄζαρα͵ καὶ ἦρε ταλάντων μυρίων γάζαν· ἡιρέθη δὲ καὶ πρὸς τῶι Ἡδυφῶντι ποταμῶι Σελεύκεια͵ μεγάλη πόλις· Σολόκη δ᾽ ἐκαλεῖτο πρότερον.
  3. Cohen, Getzel M. (2 Ιουνίου 2013). The Hellenistic Settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India. University of California Press. σελίδες 192–3. ISBN 9780520953567. 

Πηγές Επεξεργασία