Σεξουαλική αναπαραγωγή είναι ο σχηματισμός ενός νέου ατόμου μέσω της ένωσης δύο γαμέτων.

Χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Στους ανθρώπους και στην πλειονότητα των άλλων ευκαρυωτικών οργανισμών (φυτά και ζώα) οι δύο γαμέτες:

 • Διαφέρουν στην δομή (ανισογαμία)
 • Συνεισφέρονται από διαφορετικούς γονείς

Οι γαμέτες πρέπει:

 • Να έχουν κινητικότητα ώστε να συναντηθούν και να ενωθούν
 • Να έχουν θρεπτικές ουσίες για να θρέψουν το έμβρυο

Στα θηλαστικά Επεξεργασία

Αρσενικό αναπαραγωγικό σύστημα Επεξεργασία

Το αρσενικό αναπαραγωγικό σύστημα έχει δύο κύριες λειτουργίες:

 • Παραγωγή σπέρματος
 • Συνεισφορά αυτού στην αναπαραγωγική οδό του θηλυκού

Η παραγωγή σπέρματος πραγματοποιείται στους όρχεις. Η διαδικασία παραγωγή σπέρματος λέγεται σπερματογένεση.

Θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα Επεξεργασία

Το θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα σε θηλαστικά έχει σαφώς περισσότερη ευθύνη στην αναπαραγωγή και στην γέννηση του νέου μέλους. Το θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα πρέπει να:

 • Παράγει ωάρια
 • Να είναι σε θέση να λάβει σπερματοζωάρια από το αρσενικό
 • Να προσφέρει περιβάλλον ευνοϊκό για την θρέψη και κύηση του νέου μέλους
 • Να προσφέρει περιβάλλον ευνοϊκό για γονιμοποίηση και εμφύτευση
 • Να φροντίσει το νέο μέλος όχι μόνο κατά την διάρκεια της κύησης, αλλά και ύστερα από αυτή.

Η διαδικασία παραγωγής ωαρίων ονομάζεται ωογένεση.

Στους θηλαστικούς οργανισμούς, για να γίνει η ένωση των δύο γαμετών, προηγείται η σεξουαλική πράξη, η οποία είναι απολαυστική και γίνεται και από τους δύο οργανισμούς με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής.

Πηγές Επεξεργασία

 • Ridley M (2004) Evolution, 3rd edition. Blackwell Publishing, p. 314.