Σημείο πήξεως

(Ανακατεύθυνση από Σημείο πήξης)

Σημείο πήξης ονομάζεται η θερμοκρασία κατά την οποία ένα σώμα περνά από την υγρή κατάσταση σε στερεή. Π.χ. Στους 0 °C το νερό (υγρή κατάσταση) μετατρέπεται σε πάγο (στερεή κατάσταση). Η διαδικασία ονομάζεται πήξη.

Η αντίθετη διαδικασία ονομάζεται τήξη και η θερμοκρασία αυτή λέγεται σημείο τήξης, και συνήθως είναι η ίδια με το σημείο πήξης για κάθε χημικό στοιχείο ή χημική ένωση (αν και στην πράξη δεν ταυτίζονται πάντα).

Πηγές - παραπομπές Επεξεργασία

  • Σ. Αβραμιώτης, Β. Αγγελόπουλος, Γ. Καπελώνης, Π. Σινιγάλιας, Δ. Σπαντίδης, Α. Τρικαλίτη, Γ. Φίλος, ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΒΔ, Αθήνα 2008, σελ. 16, 17, 103.