Οι Σιδηρόδρομοι Αττικής ήταν εταιρεία σιδηροδρόμων, η οποία λειτουργούσε στην Αττική, συνδέοντας την Αθήνα με το Λαύριο και την Κηφισιά

Η σύσταση της εταιρείας προέκυψε το 1882 ως αντισταθμιστικό όφελος προς το Δημόσιο από την μητρική τους εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου (Ε.Ε.Μ.Λ.), έναντι της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων της Λαυρεωτικής. Στην χάραξή της συμπεριλήφθηκε και μια διακλάδωση, από το Ηράκλειο στην Κηφισιά, ενώ αργότερα επεκτάθηκε βόρεια, προς το Στροφύλι. Η κύρια γραμμή εγκαινιάστηκε στις 20 Ιουνίου 1885 και λίγα χρόνια αργότερα - το 1889 - η γραμμή επεκτάθηκε κατά 2 χλμ, προς το κέντρο της Αθήνας, τη σημερινή Πλατεία Λαυρίου.

Το συνολικό μήκος του δικτύου ήταν 76 χλμ. μετρικής σιδηροτροχιάς (πλάτος 1 μ.), ενώ ως αμαξοστάσιο και σταθμός επισκευών χρησιμοποιήθηκε ο πρώην τερματικός σταθμός, ο Σταθμός Αττικής.

Περί τα 1910, οι Σιδηρόδρομοι Αττικής περιήλθαν στην Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία