Οι Σινοθιβετικές γλώσσες είναι μια γλωσσική οικογένεια που αποτελείται από την κινεζική και τις θιβετοβιρμανικές γλώσσες (όπως η βιρμανική, η θιβετική και η νεβάρι). Περιλαμβάνουν πάνω από 250 γλώσσες της Ανατολικής Ασίας. Έχουν τους περισσότερους ομιλητές στον κόσμο αμέσως μετά τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.

συνοθιβετικές γλώσσες με κόκκινο