Οι ΣιριοπαίονεςΣιρινοπαίονες, όπως αυτοαποκαλούνταν σε νομίσματά τους), ήταν όπως φανερώνει και το όνομά τους, παιονική φυλή που επονομάστηκε έτσι από την πόλη Σίρι (αρχαία πόλη των Σερρών), πρωτεύουσας της χώρας τους. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ήταν άποικοι των Τευκρών της Φρυγίας και εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τον τρωικό πόλεμο ή ίσως και πριν ακόμη (τον 13ο π.Χ. αιώνα), μετά την εκδίωξη των Στρυμονίων από τους Τρώες, όπου παρέμειναν ως τον 5ο π.Χ. αιώνα. Προς τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα η πολιτική και στρατιωτική τους ισχύς έφτασε στο απόγειό της, όπως δείχνει η εκστρατεία τους εναντίον της μακρινής πόλης Περίνθου, η οποία προυπέθετε τη διέλευσή τους ανάμεσα από διάφορες θρακικές φυλές, που θα πρέπει να αναγνώριζαν τη στρατιωτική τους ισχύ. Η μεγάλη αυτή αύξηση της δύναμής τους ανησύχησε ιδιαίτερα τους Πέρσες, γιατί προσέκρουε στα συμφέροντα της επεκτατικής τους πολιτικής στα Βαλκάνια, και προκάλεσε την επέμβασή τους στην περιοχή.Το 513/2 π.Χ. ο στρατηγός των Περσών Μεγάβαζος κατάφερε να υποτάξει τους Σιριοπαίονες, οι οποίοι οδηγήθηκαν με τα γυναικόπαιδα τους στην Ασία, όπου εγκαταστάθηκαν στη Φρυγία, η οποία, σύμφωνα με αρχαία παράδοση που διέσωσε ο Στράβωνας, εθεωρείτο τόπος καταγωγής τους. Με την έκρηξη της ιωνικής επανάστασης και κατόπιν προτροπής του Αρισταγόρα κατέβηκαν στη θάλασσα, όπου επιβιβάστηκαν σε λεσβιακά πλοία που τους μετέφεραν στο Δορίσκο της Θράκης, απ' όπου επέστρεψαν πεζοί στην πατρίδα τους, στην οποία βρήκαν όμως εγκαταστημένους τους Θράκες Οδόμαντες. Μετά την επιστροφή τους χάνονται τα ίχνη τους, καθώς δεν αναφέρονται πια από καμιά αρχαία πηγή. Έτσι δεν είναι γνωστό αν τελικά συγκατοίκησαν με τους Οδόμαντες ή αν μετανάστευσαν -όπως φαίνεται πιθανότερο- στα βόρεια, κοντά στους ομοφύλους τους της κυρίως Παιονίας.[1][2]

Η Παιονία και οι εγκατεστημένοι κλάδοι Παιόνων

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. [1] Αρχειοθετήθηκε 2017-04-24 στο Wayback Machine. Δ. Κ. Σαμσάρης, Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976 (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών), σ. 57-58. ISBN 960-7265-16-5.
  2. [2] Αρχειοθετήθηκε 2018-06-24 στο Wayback Machine. Δ. Κ. Σαμσάρης, Ιστορία των Σερρών κατά την αρχαία και ρωμαϊκή εποχή, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 34-38 (Ιστoσελίδα Δήμου Σερρών)

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.16ος, σελ.1038.
  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τομ.54ος, σελ.103.