Σκάκι με διαφορετικούς στρατούς

σκακιστική παραλλαγή

Το Σκάκι με διαφορετικούς στρατούς (Chess with different armies ή Equal Armies),[1] γνωστό και ως Σκάκι του Μπέτζα (Betza's Chess)[2] είναι σκακιστική παραλλαγή που εφηύρε ο Ραλφ Μπέτζα το 1979. Οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν διαφορετικά σύνολα ανορθόδοξων πεσσών. Υπάρχουν αρκετοί στρατοί ίσης ισχύος για να επιλέξουν, συμπεριλαμβανομένου του κανονικού στρατού της FIDE (Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία). Σε όλους τους στρατούς βασιλιάδες και πιόνια είναι τα ίδια όπως στο συμβατικό σκάκι, αλλά τα άλλα τέσσερα κομμάτια είναι διαφορετικά.

Κανόνες Επεξεργασία

Πριν αρχίσει η παρτίδα οι παίκτες επιλέγουν τα στρατεύματά τους με έναν ορισμένο τρόπο, που προκαθορίζεται από τους κανόνες του τουρνουά. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τυχαία είτε κρυφά από τους δύο παίκτες. Κάθε παίκτης έχει την επιλογή μεταξύ τεσσάρων στρατών:[3]

Στρατός Βασίλισσα Πύργος Αξιωματικός Ίππος Σημείωση
Colorbound Clobberers Καρδινάλιος Μαυροσκούφης Φοίνικας Φαντομάς
Nutty Knights Κολονέλ Charging rook Φίμπνιφ Charging knight Στρατός γνωστός ως Καρυοϊππότες
Remarkable Rookies Καγκελάριος Σύντομος πύργος Ξύλινος πύργος Half duck
Fabulous FIDEs Βασίλισσα Πύργος Αξιωματικός Ίππος Τα ορθόδοξα σκακιστικά κομμάτια

Όλες οι στρατοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ίσης αξίας, αλλά έχουν σημαντικές διαφορετικές ιδιότητες. Ο βασιλιάς και το πιόνι κινούνται όπως και στο συμβατικό σκάκι για όλους τους στρατούς. Τα πιόνια μπορούν να προαχθούν μόνο στα κομμάτια των στρατών που παρατάχθηκαν κατά την εκκίνηση στη σκακιέρα. Το ροκέ γίνεται όπως στο συμβατικό σκάκι με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο πύργος που συμμετέχει είναι δεσμευμένος σε χρώμα τετραγώνων, όπως στον στρατό Colorbound Clobberers. Στην τελευταία περίπτωση, ο βασιλιάς κατά το ροκέ κινείται στο β1 και ο πύργος στο γ1, ώστε να παραμείνει στο χρώμα τετράγωνου που δεσμεύεται.

α5β5γ5δ5ε5
α4β4 μαύρος κύκλοςγ4δ4 μαύρος κύκλοςε4
α3β3γ3 λευκός ανεστραμμένος αξιωματικόςδ3ε3
α2β2 μαύρος κύκλοςγ2δ2 μαύρος κύκλοςε2
α1β1γ1δ1ε1
Φερζ
(σημειογραφία F).
α5 μαύρος κύκλοςβ5γ5δ5ε5 μαύρος κύκλος
α4β4γ4δ4ε4
α3β3γ3 λευκός ανεστραμμένος αξιωματικόςδ3ε3
α2β2γ2δ2ε2
α1 μαύρος κύκλοςβ1γ1δ1ε1 μαύρος κύκλος
Ελέφαντας
(σημειογραφία A), κάνει άλμα.
α5β5γ5δ5ε5
α4β4γ4 μαύρος κύκλοςδ4ε4
α3β3 μαύρος κύκλοςγ3 λευκός ανεστραμμένος πύργοςδ3 μαύρος κύκλοςε3
α2β2γ2 μαύρος κύκλοςδ2ε2
α1β1γ1δ1ε1
Βεζίρης
(σημειογραφία W).
α5β5γ5 μαύρος κύκλοςδ5ε5
α4β4γ4δ4ε4
α3 μαύρος κύκλοςβ3γ3 λευκός πρωταθλητήςδ3ε3 μαύρος κύκλος
α2β2γ2δ2ε2
α1β1γ1 μαύρος κύκλοςδ1ε1
Τανκ
(σημειογραφία D), κάνει άλμα.

Πολλά από τα κομμάτια είναι συνδυασμοί των ορθόδοξων και τεσσάρων ανορθόδοξων κομματικών (φερζ, ελέφαντας, βεζίρης και τανκ). Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με τα ορθόδοξα σκακιστικά κομμάτια και με τις κινήσεις στα ακόλουθα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται για τα τέσσερα κοινά κομμάτια (βασίλισσα, πύργος, ίππος και αξιωματικός).

Colorbound Clobberers Επεξεργασία

Σε αυτόν τον στρατό, η βασίλισσα, ο πύργος, ο ίππος και ο αξιωματικός αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

αβγδεζηθ
8
α8 τόξο πάνω-αριστερά
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7 τόξο πάνω-αριστερά
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7 τόξο πάνω-δεξιά
α6
β6
γ6 τόξο πάνω-αριστερά
δ6 μαύρος κύκλος
ε6
ζ6 μαύρος κύκλος
η6 τόξο πάνω-δεξιά
θ6
α5
β5
γ5 μαύρος κύκλος
δ5 τόξο πάνω-αριστερά
ε5
ζ5 τόξο πάνω-δεξιά
η5 μαύρος κύκλος
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4 λευκός αρχιεπίσκοπος
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3 μαύρος κύκλος
δ3 τόξο κάτω-αριστερά
ε3
ζ3 τόξο κάτω-δεξιά
η3 μαύρος κύκλος
θ3
α2
β2
γ2 τόξο κάτω-αριστερά
δ2 μαύρος κύκλος
ε2
ζ2 μαύρος κύκλος
η2 τόξο κάτω-δεξιά
θ2
α1
β1 τόξο κάτω-αριστερά
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1 τόξο κάτω-δεξιά
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Καρδινάλιος (σημειογραφία NB). Συνδυασμός αξιωματικού και ίππου (κάνει άλμα ως ίππος).
αβγδεζηθ
8
α8 τόξο πάνω-αριστερά
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7 τόξο πάνω-αριστερά
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7 τόξο πάνω-δεξιά
α6
β6
γ6 τόξο πάνω-αριστερά
δ6
ε6 μαύρος κύκλος
ζ6
η6 τόξο πάνω-δεξιά
θ6
α5
β5
γ5
δ5 τόξο πάνω-αριστερά
ε5
ζ5 τόξο πάνω-δεξιά
η5
θ5
α4
β4
γ4 μαύρος κύκλος
δ4
ε4 λευκός πύργος
ζ4
η4 μαύρος κύκλος
θ4
α3
β3
γ3
δ3 τόξο κάτω-αριστερά
ε3
ζ3 τόξο κάτω-δεξιά
η3
θ3
α2
β2
γ2 τόξο κάτω-αριστερά
δ2
ε2 μαύρος κύκλος
ζ2
η2 τόξο κάτω-δεξιά
θ2
α1
β1 τόξο κάτω-αριστερά
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1 τόξο κάτω-δεξιά
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Μαυροσκούφης (σημειογραφία BD). Συνδυασμός αξιωματικού και τανκ (κάνει άλμα ως τανκ).
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6 μαύρος κύκλος
δ6
ε6
ζ6
η6 μαύρος κύκλος
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5 μαύρος κύκλος
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4 μαύρος κύκλος
ε4 λευκός ίππος
ζ4 μαύρος κύκλος
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3 μαύρος κύκλος
ζ3
η3
θ3
α2
β2
γ2 μαύρος κύκλος
δ2
ε2
ζ2
η2 μαύρος κύκλος
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Φοίνικας (σημειογραφία WA). Συνδυασμός βεζίρη και ελέφαντα (κάνει άλμα ως ελέφαντας).
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6 μαύρος κύκλος
δ6
ε6 μαύρος κύκλος
ζ6
η6 μαύρος κύκλος
θ6
α5
β5
γ5
δ5 μαύρος κύκλος
ε5
ζ5 μαύρος κύκλος
η5
θ5
α4
β4
γ4 μαύρος κύκλος
δ4
ε4 λευκός αξιωματικός
ζ4
η4 μαύρος κύκλος
θ4
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2 μαύρος κύκλος
δ2
ε2 μαύρος κύκλος
ζ2
η2 μαύρος κύκλος
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Φαντομάς (σημειογραφία FAD). Συνδυασμός φερζ, ελέφαντα και τανκ (κάνει άλμα).

Όπως αναφέρθηκε, όταν χρησιμοποιείτε αυτός ο στρατός, κατά το ροκέ στην πτέρυγα της βασίλισσας, ο βασιλιάς κινείται από το ε1 στο β1 (τρία τετράγωνα) και ο Μαυροσκούφης κινείται από το α1 στο γ1.

Nutty Knights Επεξεργασία

Ο στρατός αυτός περιλαμβάνει πολλά κομμάτια που κάνουν άλματα, αλλά τα περισσότερα από αυτά έχουν ασύμμετρα μοτίβα κίνησης, με τις κινήσεις προς τα πίσω να περιορίζονται.

αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8 τόξο πάνω
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7 τόξο πάνω
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6 μαύρος κύκλος
ε6 τόξο πάνω
ζ6 μαύρος κύκλος
η6
θ6
α5
β5
γ5 μαύρος κύκλος
δ5 μαύρος κύκλος
ε5 τόξο πάνω
ζ5 μαύρος κύκλος
η5 μαύρος κύκλος
θ5
α4 τόξο αριστερά
β4 τόξο αριστερά
γ4 τόξο αριστερά
δ4 τόξο αριστερά
ε4 λευκός καγκελάριος
ζ4 τόξο δεξιά
η4 τόξο δεξιά
θ4 τόξο δεξιά
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3 μαύρος κύκλος
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Κολονέλ (σημειογραφία fhNfrlRK). Κινείται όπως ο ίππος, αλλά μόνο το μακρύτερο άλμα προς τα εμπρός, ή όπως ο πύργος, αλλά όχι προς τα πίσω, ή όπως ο βασιλιάς.
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8 τόξο πάνω
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7 τόξο πάνω
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6
ε6 τόξο πάνω
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5 τόξο πάνω
ζ5
η5
θ5
α4 τόξο αριστερά
β4 τόξο αριστερά
γ4 τόξο αριστερά
δ4 τόξο αριστερά
ε4 λευκός πύργος
ζ4 τόξο δεξιά
η4 τόξο δεξιά
θ4 τόξο δεξιά
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3 μαύρος κύκλος
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Charging rook
(σημειογραφία frlRrlbK). Κινείται όπως ο πύργος, αλλά προς τα πίσω κινείται όπως ο βασιλιάς.
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6 μαύρος κύκλος
ε6
ζ6 μαύρος κύκλος
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5 μαύρος κύκλος
ε5
ζ5 μαύρος κύκλος
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4 λευκός ίππος
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2 μαύρος κύκλος
ε2
ζ2 μαύρος κύκλος
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Φίμπνιφ
(σημειογραφία fbNF). Συνδυασμός φερζ και στενού ίππου.
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6 μαύρος κύκλος
ε6
ζ6 μαύρος κύκλος
η6
θ6
α5
β5
γ5 μαύρος κύκλος
δ5
ε5
ζ5
η5 μαύρος κύκλος
θ5
α4
β4
γ4
δ4 μαύρος κύκλος
ε4 λευκός αξιωματικός
ζ4 μαύρος κύκλος
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3 μαύρος κύκλος
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Charging knight
(σημειογραφία fhNrlbK). Κινείται όπως ο βασιλιάς προς τα πίσω και (1,2) ιππογωνίως προς τα εμπρός.

Remarkable Rookies Επεξεργασία

Σε αυτόν τον στρατό, η βασίλισσα, ο πύργος, ο ίππος και ο αξιωματικός αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8 τόξο πάνω
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7 τόξο πάνω
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6 μαύρος κύκλος
ε6 τόξο πάνω
ζ6 μαύρος κύκλος
η6
θ6
α5
β5
γ5 μαύρος κύκλος
δ5
ε5 τόξο πάνω
ζ5
η5 μαύρος κύκλος
θ5
α4 τόξο αριστερά
β4 τόξο αριστερά
γ4 τόξο αριστερά
δ4 τόξο αριστερά
ε4 λευκός καγκελάριος
ζ4 τόξο δεξιά
η4 τόξο δεξιά
θ4 τόξο δεξιά
α3
β3
γ3 μαύρος κύκλος
δ3
ε3 τόξο κάτω
ζ3
η3 μαύρος κύκλος
θ3
α2
β2
γ2
δ2 μαύρος κύκλος
ε2 τόξο κάτω
ζ2 μαύρος κύκλος
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1 τόξο κάτω
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Καγκελάριος (σημειογραφία RN). Συνδυασμός πύργου και ίππου (κάνει άλμα ως ίππος).
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8 τόξο αριστερά
ε8 τόξο αριστερά
ζ8 τόξο αριστερά
η8 τόξο αριστερά
θ8 λευκός πύργος
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7 τόξο κάτω
α6
β6 τόξο πάνω
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6 τόξο κάτω
α5
β5 τόξο πάνω
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5 τόξο κάτω
α4
β4 τόξο πάνω
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4 τόξο κάτω
α3
β3 τόξο πάνω
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2 τόξο αριστερά
β2 λευκός πύργος
γ2 τόξο δεξιά
δ2 τόξο δεξιά
ε2 τόξο δεξιά
ζ2 τόξο δεξιά
η2
θ2
α1
β1 τόξο κάτω
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Σύντομος πύργος (σημειογραφία R4). Κινείται όπως ο πύργος, αλλά όχι περισσότερα από τέσσερα τετράγωνα.
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6
ε6 μαύρος κύκλος
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5 μαύρος κύκλος
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4 μαύρος κύκλος
δ4 μαύρος κύκλος
ε4 λευκός ίππος
ζ4 μαύρος κύκλος
η4 μαύρος κύκλος
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3 μαύρος κύκλος
ζ3
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2 μαύρος κύκλος
ζ2
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Ξύλινος πύργος (σημειογραφία WD). Συνδυασμός βεζίρη και τανκ (κάνει άλμα).
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7 μαύρος κύκλος
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6
ε6 μαύρος κύκλος
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5 μαύρος κύκλος
ε5
ζ5 μαύρος κύκλος
η5
θ5
α4
β4 μαύρος κύκλος
γ4 μαύρος κύκλος
δ4
ε4 λευκός αξιωματικός
ζ4
η4 μαύρος κύκλος
θ4 μαύρος κύκλος
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2 μαύρος κύκλος
ζ2
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1 μαύρος κύκλος
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Half duck (σημειογραφία HFD). Συνδυασμός καταπέλτη, φερζ και τανκ (κάνει άλμα).

Άλλοι στρατοί Επεξεργασία

Οι τέσσερις στρατοί που περιγράφονται παραπάνω ελέγχθηκαν από τον Ραλφ Μπέτζα και επιλέχθηκαν ως οι πιο ισορροπημένοι. Υπάρχουν και άλλοι στρατοί, που εφευρέθηκαν από τον Μπέτζα ή άλλα άτομα:

Στρατός Βασίλισσα Πύργος Αξιωματικός Ίππος Σημείωση
Amazon Army Αμαζόνα Σύντομος πύργος Αξιωματικός Ίππος Από τον Ραλφ Μπέτζα[4]
All-Around Allstars Καγκελάριος Charging rook Bishight Φίμπνιφ Από τον Ραλφ Μπέτζα[5]
Cylindrical Cinders Καγκελάριος κυλινδικός Φοίνικας Αξιωματικός κυλινδικός Ίππος κυλινδικός Από τον Ραλφ Μπέτζα[6]
Fighting Fizzies Eagle-Scout Rhino (RLSS) Crabinal Γνώμων Από τον Πέτερ Άρονσον[7]
Forward FIDEs Forequeen Charging rook Bishight Knishop Από τον Ραλφ Μπέτζα[8]
Jovian Army Ιοβιανή βασίλισσα Ιοβιανός πύργος Ιοβιανός αξιωματικός Ιοβιανός ίππος Από τον Ραλφ Μπέτζα[9]
Meticulous Mashers N2R4 Φόρφερ B4nD Φίμπνιφ Από τον Ραλφ Μπέτζα[10]
Pizza Kings Κεφτές Λουκάνικο Πεπερόνι Μανιτάρι Από τον Τζον Λόουσον[11]
Seeping Switchers Πασάς Πάντα Μονόκερως Μαρκήσιος Από τον Jörg Knappen[12]

Για παράδειγμα, ο στρατός των Pizza Kings έχει τα ακόλουθα κομμάτια:

αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6 μαύρος κύκλος
δ6 μαύρος κύκλος
ε6 μαύρος κύκλος
ζ6 μαύρος κύκλος
η6 μαύρος κύκλος
θ6
α5
β5
γ5
δ5 μαύρος κύκλος
ε5 μαύρος κύκλος
ζ5 μαύρος κύκλος
η5
θ5
α4
β4
γ4 μαύρος κύκλος
δ4 μαύρος κύκλος
ε4 λευκή βασίλισσα
ζ4 μαύρος κύκλος
η4 μαύρος κύκλος
θ4
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3 μαύρος κύκλος
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2 μαύρος κύκλος
δ2
ε2 μαύρος κύκλος
ζ2
η2 μαύρος κύκλος
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Κεφτές (Meatball)
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7 μαύρος κύκλος
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6 μαύρος κύκλος
ε6
ζ6 μαύρος κύκλος
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5 μαύρος κύκλος
ε5
ζ5 μαύρος κύκλος
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4 μαύρος κύκλος
ε4 λευκός πύργος
ζ4 μαύρος κύκλος
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2 μαύρος κύκλος
ε2
ζ2 μαύρος κύκλος
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1 μαύρος κύκλος
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Λουκάνικο (Sausage)
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6 μαύρος κύκλος
δ6
ε6
ζ6
η6 μαύρος κύκλος
θ6
α5
β5
γ5
δ5 μαύρος κύκλος
ε5 μαύρος κύκλος
ζ5 μαύρος κύκλος
η5
θ5
α4
β4
γ4 μαύρος κύκλος
δ4
ε4 λευκός αξιωματικός
ζ4
η4 μαύρος κύκλος
θ4
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3 μαύρος κύκλος
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Πεπερόνι (Pepperoni)
αβγδεζηθ
8
α8
β8
γ8
δ8
ε8
ζ8
η8
θ8
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6 μαύρος κύκλος
ε6
ζ6 μαύρος κύκλος
η6
θ6
α5
β5 μαύρος κύκλος
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5 μαύρος κύκλος
α4
β4
γ4
δ4
ε4 λευκός ίππος
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3 μαύρος κύκλος
ε3
ζ3 μαύρος κύκλος
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2 μαύρος κύκλος
ε2
ζ2 μαύρος κύκλος
η2
θ2
α1
β1
γ1
δ1
ε1
ζ1
η1
θ1
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Μανιτάρι (Mushroom)

Στην αρχική έκδοση του παιχνιδιού υπήρχαν οκτώ στρατοί[2] και σε αυτούς τους στρατούς ο βασιλιάς κινούταν διαφορετικά από τον βασιλιά στο συμβατικό σκάκι. Αντί των κανονικών πιονιών, μπορούσαν να επιλεγούν και ανορθόδοξα πιόνια, για παράδειγμα αντιπιόνια. Ωστόσο, ο Μπέτζα εγκατέλειψε αργότερα την ιδέα της χρήσης τέτοιων κομματιών για τον βασιλιά και τα πιόνια[13] και μείωσε τον αριθμό των στρατευμάτων σε τέσσερις.

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Pritchard, David B. (2007). «Equal Armies». Στο: Beasley, John. The Classified Encyclopedia of Chess Variants. John Beasley. σελίδες 186–187. ISBN 978-0-9555168-0-1. 
 2. 2,0 2,1 Pritchard, David B. (1994). The Encyclopedia of Chess Variants. Games & Puzzles Publications. ISBN 0-9524142-0-1. 
 3. Chess with different armies by Ralph Betza.
 4. The Amazon Army by Ralph Betza.
 5. The All-Around Allstars by Ralph Betza.
 6. The Cylindrical Cinders by Ralph Betza.
 7. The Fighting Fizzies by Peter Aronson
 8. The Forward FIDEs by Ralph Betza.
 9. The Jovian Army by Ralph Betza.
 10. The Meticulous Mashers by Ralph Betza.
 11. The Pizza Kings by John Lawson.
 12. The Seeping Switchers by Jörg Knappen.
 13. Different Kings and Pawns? by Ralph Betza