Σκάκι του Παύλοβιτς

σκακιστική παραλλαγή

Το Σκάκι του Παύλοβιτς (Paulovits' Game) είναι σκακιστική παραλλαγή που παίζεται σε σκακιέρα 10×10 και σχεδιάστηκε από τον Ιστβάν Παύλοβιτς, γύρω στο 1890. Η παραλλαγή περιγράφτηκε αρχικά στο βιβλίο Dames de Paulovits και εν συνεχεία στο Classified Encyclopedia of Chess Variants (2007).

Σκάκι του Παύλοβιτς
αβγδεζηθικ
10α10 μαύρος πύργοςβ10 μαύρος ίπποςγ10 μαύρος αξιωματικόςδ10 μαύρος ανεστραμμένος αξιωματικόςε10 μαύρος ανεστραμμένος βασιλιάςζ10 μαύρη βασίλισσαη10 μαύρος βασιλιάςθ10 μαύρος αξιωματικόςι10 μαύρος ίπποςκ10 μαύρος πύργος10
9α9 μαύρο πιόνιβ9 μαύρο πιόνιγ9 μαύρο πιόνιδ9 μαύρο πιόνιε9 μαύρο πιόνιζ9 μαύρο πιόνιη9 μαύρο πιόνιθ9 μαύρο πιόνιι9 μαύρο πιόνικ9 μαύρο πιόνι9
8α8β8γ8δ8ε8ζ8η8θ8ι8κ88
7α7β7γ7δ7ε7ζ7η7θ7ι7κ77
6α6β6γ6δ6ε6ζ6η6θ6ι6κ66
5α5β5γ5δ5ε5ζ5η5θ5ι5κ55
4α4β4γ4δ4ε4ζ4η4θ4ι4κ44
3α3β3γ3δ3ε3ζ3η3θ3ι3κ33
2α2 λευκό πιόνιβ2 λευκό πιόνιγ2 λευκό πιόνιδ2 λευκό πιόνιε2 λευκό πιόνιζ2 λευκό πιόνιη2 λευκό πιόνιθ2 λευκό πιόνιι2 λευκό πιόνικ2 λευκό πιόνι2
1α1 λευκός πύργοςβ1 λευκός ίπποςγ1 λευκός αξιωματικόςδ1 λευκός ανεστραμμένος αξιωματικόςε1 λευκός ανεστραμμένος βασιλιάςζ1 λευκή βασίλισσαη1 λευκός βασιλιάςθ1 λευκός αξιωματικόςι1 λευκός ίπποςκ1 λευκός πύργος1
αβγδεζηθικ
Παράταξη εκκίνησης.

Περιγραφή Επεξεργασία

Το σκάκι του Παύλοβιτς διαφέρει από το συμβατικό σκάκι στο ότι εισάγει δύο νέες γραμμές μεταξύ των στρατών και δύο νέες στήλες μεταξύ της βασίλισσας και του αξιωματικού της. Στις νέες στήλες προστέθηκαν αντίστοιχα ένας πασάς και ένας στρατηγός με ένα πιόνι μπροστά τους. Ο στρατηγός και ο πασάς έχουν και οι δύο περίπου την ίδια αξία με τον πύργο.

Κανόνες Επεξεργασία

Ο πασάς κάνει άλμα σε ένα ή δύο τετράγωνα απόσταση προς όλες τις οκτώ κατευθύνσεις (ορθογωνίως και διαγωνίως) και έτσι μοιάζει λίγο με βασίλισσα μικρής εμβέλειας. Ο στρατηγός έχει τον συνδυασμό των κινήσεων του πρίγκιπα και της καμήλας, δηλαδή μπορεί να μετακινηθεί στα οκτώ γειτονικά τετράγωνα ή στην απέναντι γωνία ενός 2×4 ορθογωνίου. Τα πιόνια μπορούν να κάνουν αρχική κίνηση τριών τετραγώνων και ο βασιλιάς κάνει το μικρό ροκέ ομοίως με το συμβατικό, αλλά για το μεγάλο κινείται τέσσερα τετράγωνα προς την πτέρυγα της βασίλισσας.

αβγδεζηθ
88
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Η κίνηση του πασά.
αβγδεζηθ
88
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Η κίνηση του στρατηγού.
αβγδεζηθ
88
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Η κίνηση του πιονιού.

Παραπομπές Επεξεργασία