Σκακιέρα λέγεται ο πίνακας που χρησιμοποιείται ως βάση στο σκάκι, πάνω στα τετράγωνα της οποίας κινούνται τα σκακιστικά κομμάτια (ή πεσσοί). Η σκακιέρα επίσης χρησιμοποιείται και στο παιχνίδι της ντάμας, αλλά και σε πολλά άλλα παιχνίδια. Σκακιέρες επίσης λέμε μερικές φορές και πίνακες που μοιάζουν με την σκακιέρα χωρίς να είναι.

8
7
6
5
4
3
2
1
α β γ δ ε ζ η θ
Κινέζικο σκάκι

Η σκακιέρα είναι ένας τετράγωνος πίνακας που διαμορφώνεται από 8 κάθετες στήλες και 8 οριζόντιες λωρίδες, δημιουργώντας έτσι 64 όμοια τετράγωνα χρωματισμένα εναλλάξ σε άσπρα και μαύρα. Τα τετράγωνα δεν είναι απαραιτήτως πράγματι άσπρα και μαύρα, συχνά όμως είναι, και σχεδόν πάντοτε τα "άσπρα" έχουν ανοιχτό χρώμα, ενώ τα "μαύρα" σκούρο. Στο διάγραμμα δεξιά παρουσιάζεται η αρχική θέση των πεσσών στο σκάκι.
Όπως κάθονται οι παίκτες αντικριστά, η σκακιέρα τοποθετείται μεταξύ τους έτσι ώστε ο κάθε παίκτης να έχει δεξιά του πρώτο κάτω τετράγωνο λευκό. Στο κλασικό ευρωπαϊκό σκάκι οι πεσσοί κινούνται επί των τετραγώνων της σκακιέρας, αλλά σε άλλες παραλλαγές (όπως το κινέζικο σκάκι) κινούνται επί των διασταυρώσεων.

Ονομασία τετραγώνων Επεξεργασία

Οι οκτώ στήλες (κάθετες) αριθμούνται γενικά με τα μικρά γράμματα της αλφαβήτου, της γλώσσας των παικτών, εν προκειμένω στην ελληνική με τα πρώτα 8 γράμματα: α, β, γ, δ, ε, ζ, η και θ, (η αρίθμηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά όπως κοιτάει ο λευκός). Οι οριζόντιες λωρίδες αριθμούνται με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 (όπου η "1" είναι η κάτω πρώτη σειρά του (λευκού) παίκτη και 8η η πλησιέστερη στον αντίπαλο).
Με αυτό το σύστημα έχουμε την δυνατότητα να ονοματίζουμε τα τετράγωνα της σκακιέρας σύμφωνα με την αλγεβρική σκακιστική γραφή και το σημαντικότερο να ονοματίζονται οι κινήσεις των πεσσών.

Έναν εναλλακτικό τρόπο ονομασίας των τετραγώνων χρησιμοποιούσε η παλαιότερη περιγραφική σκακιστική γραφήΔιεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία το 1981 σταμάτησε να την αναγνωρίζει επίσημα), βάσει της αρχικής παράταξης των πεσσών.