Ο Σοπρακόμιτος ήταν ο βενετικός τίτλος του κυβερνήτη της γαλέρας. Στην πραγματικότητα μόνο 100 αριστοκρατικές οικογένειες είχαν το δικαίωμα μέλη τους να παίρνουν αυτό το αξίωμα.

Το αξίωμα τους το παραχωρούσε η γερουσία για ένα έτος και πάντοτε το έπαιρνε κάποιος πλούσιος φεουδάρχης καθώς αυτός έπρεπε να πληρώσει όλα τα έξοδα του πλοίου, μισθούς, τροφοδοσία, σίτιση, κλπ.

Έπρεπε επίσης να συμβάλει στην στρατολόγηση των ανδρών που κωπηλατούσαν (κατεργάρηδων) αλλά και να συμφωνήσει στην αλλαγή των αντισκάρων (έμμισθα άτομα) που αντικαθιστούσαν τους στρατολογημένους κωπηλάτες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Xαράλαμπος Γάσπαρης Μητροπολιτική εξουσία και αξιωματούχοι των αποικιών σελ. 16