Σοσιαλιστική αδελφότης

Η Σοσιαλιστική αδελφότης ήταν πολιτικός, αναρχο-σοσιαλιστικός, σύλλογος που ιδρύθηκε το 1893 στην Πάτρα. Ο σύλλογος είχε συμμετάσχει με υποψήφιο και στις βουλευτικές εκλογές του 1895.

Πρόεδρος της αδελφότητας ήταν ο Βασίλειος Δουδούμας και αντιπρόεδρος ο Χαρίλαος Δημητρόπουλος, με 30 περίπου αρχικά μέλη. Τα μέλη της ήταν εργάτες, πολλοί μικροεπαγγελματίες και λίγοι διανοούμενοι· στην ακμή της έφτασε τα 140 μέλη. Η αδελφότητα είχε δικό της ύμνο και κάθε μήνα διοργάνωνε στο "Πούμπλικο", δηλ. στο 1ο δημοτικό σχολείο, μορφωτικές διαλέξεις.

Το 1895 έκδωσε την εφημερίδα "Φως" ενώ συμμετείχε και στις βουλευτικές εκλογές με υποψήφιο τον Πλάτωνα Δρακούλη στην Αθήνα και Πάτρα, όπου δεν εκλέγει αλλά ήταν στους πρώτους επιλαχόντες. Το 1896 έκδοσε για λίγες ημέρες την εφημερίδα "Εμπρός".

Το 1896, με πρωτοβουλία της αδελφότητας, ιδρύθηκε το Σωματείο Ξυλεργατών Πατρών· αργότερα το Σωματείο σταφιδοκιβωτοποιών, το Σωματείο σιγαράδων και το Σωματείο καπνεργατών. Με την καθοδήγηση της σοσιαλιστικής αδελφότητας, τα σωματεία αυτά έκαναν και τις πρώτες τους απεργίες. Την ίδια χρονιά, λόγω ιδεολογικών διαφωνιών, η αδελφότητα διαλύθηκε.

Βιβλιογραφία - ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1972.