Σουλτανζαδέ ήταν ένας τίτλος που λάμβαναν οι γιοί των Οθωμανών Πριγκιπισσών (Σουλτάνων). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας οι γιοί των Πριγκιπισσών δεν έχουν την ιδιότητα του Πρίγκιπα (Σεχζαδέ) και ως εκ τούτου δεν είναι διεκδικητές του Οθωμανικού θρόνου. Το επίθετο Σουλτανζαδέ σημαίνει κυριολεκτικά "γιος της Σουλτάνας".

Όπως ο Σουλτανζαδέ Σεμίζ Μεχμέτ Πασά, αναλάμβαναν διάφορα καθήκοντα, όπως του Πασά.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.925
 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Sultanzade της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).