Τα σπερματόφυτα είναι φυτά στα οποία το γονιμοποιημένο ωάριο (σπερμοβλάστης) μετατρέπεται σε σπόρο. Αντιστοιχούν προς τα λεγόμενα φανερόγαμα (γυμνόσπερμα και αγγειόσπερμα) που αναπαράγονται με σπέρματα, σε αντίθεση με τα σποριόφυτα (θαλλόφυτα, βρυόφυτα, πτεριδόφυτα) στα οποία το όργανο της αγενούς αναπαραγωγής είναι το σπόριο.

Σπερματόφυτα