Στοιχείο Περιόδου 2

Ένα στοιχείο περιόδου 2 είναι στοιχείο στη δεύτερη περίοδο (σειρά) του περιοδικού πίνακα. Έχει οκτώ στοιχεία: λίθιο, βηρύλλιο, βόριο, άνθρακας, άζωτο, οξυγόνο, φθόριο και νέον.