Κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου

(Ανακατεύθυνση από Στοιχειώδες φορτίο)

Το φορτίο κάθε φορτισμένου σώματος θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου . Την ιδιότητα αυτή την ονομάζουμε κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου.

Οπότε βάσει του παραπάνω κανόνα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι για ένα άτομο που κατέχει χ αριθμό ηλεκτρονίων, μπορεί να ιονιστεί μεταφέροντας έναν αριθμό ηλεκτρονίων y όπου y < χ με y ∈ Q (κβαντικό ανιόν) ή παίρνοντας έναν οποιοδήποτε ακέραιο αριθμό ηλεκτρονίων (κβαντικό κατιόν). Το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε από τον Νιλς Μπορ το 1913.