Οι Στρατηγικές σπουδές είναι ένα διεπιστημονικό ακαδημαϊκό πεδίο που επικεντρώνεται στη μελέτη μεταξύ της Σύγκρουσης και των στρατηγικών Ειρήνης, αφιερώνοντας συχνά ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση μεταξύ Διεθνών σχέσεων, Γεωστρατηγικής, Διπλωματίας, Διεθνούς Οικονομικής και στρατιωτικής δύναμης. Στο πεδίο των μελετών υπάρχουν επίσης θέματα όπως ο ρόλος της Ευφυΐας, της Διπλωματίας και της διεθνούς συνεργασία για την ασφάλεια και την άμυνα.

Παραπομπές

Επεξεργασία