Μια στρατιωτική βάση είναι μια εγκατάσταση που ανήκει άμεσα και λειτουργεί από ή για το στρατό ή έναν από τους κλάδους του, που προφυλάσσει στρατιωτικό εξοπλισμό και προσωπικό, ενώ διευκολύνει την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.[1] Σε γενικές γραμμές, μια στρατιωτική βάση παρέχει καταλύματα για μία ή περισσότερες μονάδες, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο διοίκησης ή εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια στρατιωτική βάση στηρίζεται σε κάποια εξωτερική βοήθεια προκειμένου να λειτουργήσει. Ωστόσο, ορισμένες σύνθετες βάσεις μπορούν να είναι αυτόνομες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή είναι σε θέση να παρέχουν τροφή, νερό και άλλες ανάγκες υποστήριξης του προσωπικού που διαμένει σ' αυτές, σε περίπτωση που βρίσκεται υπό πολιορκία.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Military Base, collinsdictionary.com

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Military bases στο Wikimedia Commons