Συζήτηση:Αποτελεσματικότητα

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 2 έτη από HeliasValenti στο θέμα Σχόλιο 22-6-2021

Διατηρείται επιφύλαξη προς διερεύνηση για τον καλύτερο ορισμό της Αποτελεσματικότητας διακρίνοντάς την από την Παραγωγικότητα, την απόδοση και την αποδοτικότητα:

1. Παραγωγικότητα: Παραγωγή στην μονάδα του χρόνου (συνήθως ωρών εργασίας εργαζομένου, μηχανήματος κλπ) = Παραγόμενες μονάδες / πόροι (ώρες εργασίας ή λειτουργίας).

2. Απόδοση (συνήθως σε αγροτικές καλιέργειες) = το παραγώμενο προϊόν προς τους χρησιμοποιούμενους πόρους (πρώτες ύλες, στρέμματα χωράφι κλπ) π.χ. αν το παραγώμενο λάδι είναι 17 κιλά από συμπίεση ελαιών 100 κιλών, η απόδοση της ελιάς σε λάδι βρίσκεται στο 17%.

3. Αποδοτικότητα = αναμενόμενες αναλώσεις / πραγματικές αναλώσεις (πόροι). Σχετίζεται με τον παρονομαστή της παραγωγικότητας. π.χ. αν πρέπει να αναλωθούν 100 μονάδες και αναλώθηκαν 125 η αποδοτικότητα βρίσκετται στο 80%. Στόχος είναι η μείωση των αναλώσεων, αυξάνοντας την απόδοσή τους.

4. Αποτελεσματικότητα: Ό βαθμός επίτευξης των στόχων της επιχείρισης. Στόχος η αύξηση του αποτελέσματος, επηρεάζοντας τον αριθμητή του κλασματος της παραγωγικότητας. Αποτελεσματικότητα = Πραγματικό αποτέλεσμα / αναμενόμενο αποτέλεσμα. π.χ. Πωλήσεις 90Κ€ έναντι στόχου 100Κ€, αποτελεσματικότητα 90%.

=>Είναι λανθασμένος ο όρος αποτελεσματικότητα. Το άρθρο διαπραγματεύεται την αποδοτικότητα (efficiency) και όχι αποτελεσματικότητα (effectiveness).

Σχόλιο 22-6-2021 Επεξεργασία

Κατάσταση: νέα κοινοποίηση

Έχει γίνει πλήρης σύγχυση του όρου αποτελεσματικότητα (efficacy) με τον όρο αποδοτικότητα (efficiency). Εδώ στην πραγματικότητα δίνεται η περιγραφή της αποδοτικότητας και όχι της αποτελεσματικότητας. Το αντίστροφο, επίσης λάθος, γίνεται στο λήμμα της αποδοτικότητας. Για μια σύντομη περιγραφή των διαφορών τους μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: https://www.dictionary.com/e/effectiveness-vs-efficacy-vs-efficiency-when-to-use-each-word-for-the-best-results/ Αναφορά: HeliasValenti (συζήτηση) 13:50, 22 Ιουνίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Επιστροφή στη σελίδα "Αποτελεσματικότητα".