Άνοιγμα κυρίου μενού

Διάκριση εθνικής από αυτοκινητόδρομοΕπεξεργασία

Δεν υπάρχει ξεχωριστή Εθνική Οδός 1, διακριτή από τον Αυτοκινητόδρομο 1. Οι δύο ονομασίες είναι ταυτόσημες. Το ότι παλιά τμήματα του ίδιου δρόμου εξακολουθούν να υφίστανται παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο ως βοηθητικοί παράπλευροι οδοί δεν σημαίνει ότι είναι εθνική οδός. Κατά συνέπεια το παρόν πρέπει να γίνει ανακατεύθυνση στο Αυτοκινητόδρομος 1 (Ελλάδα) (ή το αντίστροφο). --geraki Talk 13:41, 30 Οκτωβρίου 2010 (UTC)

Είχα αμφιβολία στο αν υπάρχει ακόμα ο δρόμος, (στα πλαίσια πρωτότυπης έρευνας ως en:roadgeek, χεχε), αφού παρατήρησα σε τρία ταξίδια ότι στο μεγαλύτερο μήκος της διαδρομής από Αθήνα για Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας παλιός δρόμος 2 λωρίδων ακριβώς δίπλα. Επίσης στο σχεδιασμό τους οι εθνικές οδοί περνάνε μέσα από τις πόλεις ενώ οι σχεδιαζόμενοι αυτοκινητόδρομοι όχι. Ακόμα όμως και αν έχει αντικατασταθεί ο παλιός δρόμος (η εθνική) από τον καινουργιο (τον αυτοκινητόδρομο), δεν είναι ξεχωριστές ιστορικά οντότητες; Δεν χρειάζονται ξεχωριστά άρθρα για να τις περιγράψουν; --dead3y3 (συζήτηση) 13:50, 30 Οκτωβρίου 2010 (UTC)
Όχι, η εθνική οδός δεν αντικαταστάθηκε από τον αυτοκινητόδρομο. Η εθνική οδός είναι ο αυτοκινητόδρομος. Οι έννοιες εθνική οδός και αυτοκινητόδρομος είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους - δεν προϋποθέτουν ούτε αποκλείουν η μία την άλλη. Επίσης, ο δρόμος που υπάρχει δίπλα στον αυτοκινητόδρομο δεν είναι απαραίτητα παλιός. Οι παράπλευρες οδοί είναι υποχρεωτικοί και δημιουργούνται εκ νέου ακόμη κι εκεί όπου ο αυτοκινητόδρομος πάτησε επάνω στον παλιό δρόμο. Θα ήταν οξύμωρο να χαρακτηρίζεται εθνική οδός ένας βοηθητικός δρόμος που υπάρχει για την τοπική κυκλοφορία. Μέσα από τις πόλεις περνούσαν οι κακοσχεδιασμένοι εθνικοί οδοί.   --geraki Talk 16:08, 30 Οκτωβρίου 2010 (UTC)
Επειδή έχω κάνει μια έρευνα πάνω στο θέμα από την άνοιξη αυτού του έτος, μπορώ να σου πω ότι ο όρος εθνική οδός δεν προϋποθέτει καμία προδιαγραφή σχεδίασης. Πρωτοεμφανίστηκε με αποφάσεις του 1955. Η αρίθμηση έγινε το 1963, και πολλές από αυτές ήταν χωματόδρομοι ακόμη! Δεν υπάρχει κακοσχεδιασμένη εθνική, επειδή απλούστατα δεν υπάρχουν προδιαγραφές: ο όρος απλά χαρακτηρίζει ότι ο εν λόγω δρόμος είναι υψίστης σημασίας και τίποτε παραπάνω. Εν αντιθέσει με αυτά, ο αυτοκινητόδρομος είναι δρόμος με προδιαγραφές τις οποίες ορίζουν οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) και ο ΚΟΚ. Υπάρχει διάκριση και μάλιστα οφθαλμοφανής. --dead3y3 (συζήτηση) 16:23, 30 Οκτωβρίου 2010 (UTC)
Θα ήθελα πολύ να μπουν αυτά που αναφέρω καθώς και τα σχετικά με την αρίθμηση σε ένα άρθρο Δρόμοι στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι εμπίπτουν ολίγον στην κατηγορία της πρωτότυπης έρευνας. Είναι χρήσιμα π.χ. για την αριθμοδότηση και την κατηγοριοποίηση των άρθρων αλλά χωρίς πηγές, μέχρι εκεί. --dead3y3 (συζήτηση) 16:25, 30 Οκτωβρίου 2010 (UTC)
Επιστροφή στη σελίδα "Εθνική Οδός 1 (Ελλάδα)".