Συζήτηση:Ενανθρώπηση

Προσθήκη συζήτησης
There are no discussions on this page.

Ενανθρώπηση; Το ρήμα είναι ενανθρωπίζω. Ας το αλλάξει κάποιος--109.242.47.14 13:12, 15 Μαρτίου 2011 (UTC)

Ασφαλώς και δε θα το αλλάξει κανείς - σύμφωνα με το λεξικό Lidell - Scott (τ. Β' σελ. 121) η λέξη είναι γραμμένη σωστά. --Ttzavarasσυζήτηση 17:05, 15 Μαρτίου 2011 (UTC)


Το Liddell και Scott γράφει • ἐνανθρώπησις =ἡ ενσάρκωσις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἤ ἡ μετά τοῦ ἀνθρώπου συνοίκησις αὑτοῦ. Ἐπίσης γράφει• ἐνανθρωπέω = ἀναλαμβάνω φύσιν ἀνθρώπου ἤ ἐνσαρκοῦμαι. Παλαιότερα λεξικά γράφουν Ἐνανθρωπήσας• ἐκ τοῦ ἀνθρωπῶ ἀνθρωπήσω, ὁ ἀόριστος ανηνθρώπησα• τοῦτο παρὰ τὸ ἄνθρωπος•Θέλω να επισημάνω ότι ούτε το Liddell και Scott ούτε τα Παλαιότερα λεξικάέχουν ετυμολογήσει τήν λέξη• ούτε το όνομα ούτε το ρήμα. Εγώ βλέπω κακοσυνθεσία. Εδύνατο να είναι σκέτο ανθρώπηση ἤ αν θέλετε προθέσεις υπάρχουν και άλλες. Συνανθρώπηση, επανθρώπηση, μετανθρώπηση. Παρανθρώπηση. Εδώ τίθεται άλλο ένα ερώτημα• η συλλαβή αν του αν-θρώπου είναι η δεν είναι πρόθεσις; Αν είναι, πολύ κακώς συνθέτουν τα παλαιά λεξικά τον αόριστο ἐνηνθρώπησα• θα έπρεπε να είναι ενανεθρώπησα. Συνοψίζοντας θέλω να πω τούτο. Ελλείψει ετυμολογίας και ευσυνθεσίας όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται. Και να αλλαχτεί η λέξη και να μείνει η λέξη.Nestanaios 19:48, 15 Μαρτίου 2011 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Ενανθρώπηση".