Συζήτηση:Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία - Αρχιεπισκοπή Αχρίδος

Προσθήκη συζήτησης
Active discussions

ΤίτλοςΕπεξεργασία

Επειδή δεν αναγνωρίζουμε το όνομα 'Μακεδονία' για την Π.Γ.Δ.Μ., νομίζω ότι θα πρέπει να μετονομάσουμε τη σελίδα σε 'Σλαβομακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία'

Και εγ'ω συμφωνώ. Γιατί να μην αλλάξει ο τίτλος και να γίνει Σλαβομακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία. --Alex1991~elwiki (συζήτηση) 16:31, 5 Ιανουαρίου 2016 (UTC)

Συγγνώμη, αλλά μπορούμε να το αλλάξουμε; Melaneas (συζήτηση) 17:35, 13 Φεβρουαρίου 2017 (UTC)

Σχόλιο 10-5-2022Επεξεργασία

Κατάσταση: νέα κοινοποίηση

Δεν υπάρχει πλέον , αν υπήρξε ποτέ, Μακεδονική Αρχιεπισκοπή. Το Πατριαρχείο αποφάσισε:

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικῶς τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῶν Σκοπίων, καί, ἀξιολογήσασα εἰς τελικήν φάσιν τήν ὑποβληθεῖσαν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ ἔκκλητον προσφυγήν τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας, ὡς καί τάς ἀλλεπαλλήλους ἐκκλήσεις τῆς Πολιτείας τῆς Βορείου Μακεδονίας, ἀπεφάσισε τά ἑξῆς:

1) Δέχεται εἰς εὐχαριστιακήν κοινωνίαν τήν Ἱεραρχίαν, τόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Ἐκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα τήν πληγήν τοῦ σχίσματος, καί ἐπιχέουσα εἰς τό τραῦμα τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν ἡμῶν Ὀρθοδόξων "ἔλαιον καί οἶνον". Πρός τοῦτο ἐκδίδεται καί ἡ σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις.

2) Ἐπαφίησιν εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας τήν ρύθμισιν τῶν μεταξύ αὐτῆς καί τῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ Ἐκκλησίας διοικητικῶν θεμάτων, ἐν τῷ πλαισίῳ ἀσφαλῶς τῆς ἱεροκανονικῆς τάξεως καί ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.

3) Ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης τό "Ἀχρίδος" (νοουμένης τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς μόνον ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἐπικρατείας τοῦ κράτους τῆς Βορείου Μακεδονίας), ὡς ὑπεσχέθη ἐγγράφως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς, ἀποκλείουσα τόν ὅρον "Μακεδονική" καί οἱοδήτι ἄλλο παράγωγον τῆς λέξεως "Μακεδονία". Αναφορά: Serafim265 (συζήτηση) 17:35, 10 Μαΐου 2022 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία - Αρχιεπισκοπή Αχρίδος".