Συζήτηση:Μακεδονική αυτοκρατορία

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 1 έτος από 2A02:85F:9A24:7300:F47D:F676:8D15:2AB9 στο θέμα Ιστορία

Ιστορία Επεξεργασία

Η Μακεδονική αυτοκρατορία είναι ελληνικής καταγωγής παρόλο που οι Βόρειο-Μακεδονες ότι είναι δική τους αυτοκρατορία.Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Μακεδονία και ακολούθησε αυτό που θα έκανε ο πατέρας του, ο Φίλιππος Β'.Αλλά ήθελε να κάνει και το όνειρο του, να φτάσει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου.


            !Η ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΉ! 2A02:85F:9A24:7300:F47D:F676:8D15:2AB9 09:04, 14 Ιουλίου 2022 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Επιστροφή στη σελίδα "Μακεδονική αυτοκρατορία".