Και γιατί δεν το προτείνεις για διαγραφή, όπως συνηθίζεται; --Ttzavarasσυζήτηση 21:41, 21 Δεκεμβρίου 2011 (UTC)

Η ΒΠ δεν έχει γνώμες ενός ή δύο συντακτών αγαπητέ, έχει πολιτική που πρέπει να εφαρμόζεται. Εφόσον κριθεί ότι ένα άρθρο δεν καλύπτει τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας, ασφαλώς διαγράφεται. --Ttzavarasσυζήτηση 21:46, 21 Δεκεμβρίου 2011 (UTC)


Αυτή είναι μια σελίδα συζήτησης για ένα ανώνυμο χρήστη που δεν έχει δημιουργήσει ακόμη ένα λογαριασμό ή δεν τον χρησιμοποιεί. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε την διεύθυνση IP για να τον/την αναγνωρίζουμε. Οι διευθύνσεις IP μπορεί να χρησιμοποιούνται από διάφορους χρήστες. Αν είστε ένας ανώνυμος χρήστης και πιστεύετε ότι σας απευθύνονται άσχετα μηνύματα, παρακαλούμε δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποφύγετε περαιτέρω σύγχυση με άλλους ανώνυμους χρήστες.