Αυτός χρήστης απολαμβάνει μια μακροχρόνια wiki-αποτοξίνωση. Μην επικοινωνείτε μαζί του με κανέναν τρόπο (email, ping κλπ)

Ξεκινήστε μια συζήτηση με τον Glavkos

Ξεκινήστε μια συζήτηση