Άνοιγμα κυρίου μενού
Επιστροφή στη σελίδα χρήστη του "NSH001".