Ο όρος συμμοριτοπόλεμος είναι σύνθετη έκφραση, που ετυμολογικά προκύπτει από την σύνθεση των λέξεων συμμορίτης και πόλεμος. Ως έκφραση χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των στρατευμάτων της επίσημης κυβέρνησης μιας χώρας εναντίον ανταρτικών ομάδων. Στην ουσία πρόκειται για μια υποτιμητική έκφραση, αφού παρομοιάζονται οι μάχιμες ανταρτικές ομάδες ως ληστρικές συμμορίες και οι αντάρτες ως συμμορίτες.

Στην ελληνική ιστοριογραφία χρησιμοποιήθηκε ως έκφραση επισήμως από την Ελληνική Κυβέρνηση για να περιγράψει κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου στην μεταπολεμική Ελλάδα, τον πόλεμο των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) εναντίον των ελληνικών στρατευμάτων της επίσημης Κυβέρνησης. Η έκφραση χρησιμοποιήθηκε και μεταγενέστερα ενώ οι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού χαρακτηρίστηκαν και ως κομμουνιστοσυμμορίτες ("Κ/Σ").

Το ελληνικό κράτος σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον όρο «συμμοριτοπόλεμος» στα κρατικά έγγραφα που παρήγαγε και διακινούσε μόλις το 1989 με τον Ν.1863/ΦΕΚ 204.Α΄/18-9-1989 σχετικό με την «Άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944/1949».

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία