Με τον όρο συμπίεση στη Φυσική χαρακτηρίζεται η ελάττωση του όγκου ενός σώματος ή μιας ουσίας στο χώρο, μετά την επίδραση κάποιας μηχανικής τάσης.

Συμπίεση μπορούν να υποστούν μόνο τα αέρια, και τα στερεά ενώ τα υγρά είναι ασυμπίεστα. Η αντίδραση των σωμάτων στην όποια συμπίεση χαρακτηρίζει την συμπιεστότητα αυτών, που αποτελεί και μία από τις ιδιότητες της ύλης.

Εκτός όμως των παραπάνω περιπτώσεων, στη φύση, συμπίεση μπορεί να υποστούν και έμβιοι οργανισμοί για την μέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη μία "πίεση αναφοράς". Για παράδειγμα πίεση αναφοράς για τους ανθρώπους και τα ζώα στην επιφάνεια της Γης λαμβάνεται η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ για τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς η πίεση που ασκείται στο χώρο, (βάθος), που κινούνται (π.χ. αφρόψαρα, ψάρια βυθού, ψάρια αβύσσου).

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία