Συμπολιτεία

μορφή κρατικής οργάνωσης στην αρχαία Ελλάδα

Η συμπολιτεία ή κοινόν ήταν μια μορφή κρατικής οργάνωσης που για πρώτη φορά συναντάται στην ελληνική αρχαιότητα. Ανώτατη αρχή ήταν μία κεντρική κυβέρνηση από τους αντιπροσώπους των πόλεων-κρατών που την αποτελούσαν, οι οποίες ωστόσο παρέμεναν αυτόνομες και ισόνομες. Η αποδυνάμωση του θεσμού της πόλης-κράτους και η επιδίωξη των βασιλέων της Μακεδονίας να επεκταθούν προς το νότο ήταν αιτίες που οδήγησαν πολλές πόλεις, ιδιαίτερα απομονωμένων περιοχών, να προχωρήσουν στη συγκρότηση συμπολιτειών.

Παραδείγματα Επεξεργασία

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω κράτη:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία