Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης,[1], ήταν ένα σώμα που ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2001. Εμπνευσμένη από τη Συνέλευση της Φιλαδέλφειας που οδήγησε στην υιοθέτηση του Συντάγματος των ΗΠΑ, ο σκοπός του ήταν να δημιουργήσει ένα προσχέδιο συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συμβούλιο, το οποίο θα το ολοκλήρωνε και θα το υιοθετούσε. Η Συνέλευση ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Ιούλιο του 2003.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία