Στις 5 Μαΐου του 1789 ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας συγκάλεσε συνέλευση των τάξεων. Στη Γαλλία του 18ου αιώνα η κοινωνία ήταν χωρισμένη σε τρεις τάξεις :

  • Τον κλήρο (ιερείς σε υψηλή ιεραρχική θέση) που αποτελούσαν το 0,5% του πληθυσμού της Γαλλίας
  • Τους ευγενείς (ο βασιλιάς, η οικογένειά του και οι ευνοούμενοι) αποτελούσαν το 1,5% του πληθυσμού της Γαλλίας
  • Την τρίτη τάξη (από μεγαλοαστούς βιομηχάνους έως φτωχούς αγρότες), η οποία αποτελούσε το 98% του πληθυσμού της Γαλλίας.

Η τρίτη τάξη πρότεινε οι ψηφοφορίες να γίνουν κατά κεφαλή και όχι κατά τάξη. Οι ευγενείς και ο κλήρος αρνήθηκαν. Η τρίτη τάξη συγκεντρώθηκε στην αίθουσα του σφαιριστηρίου, αυτοανακηρύχθηκε σε Εθνική Συνέλευση και ορκίστηκε να δημιουργήσει Σύνταγμα.

Πηγές Επεξεργασία

  • Βιβλίο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία