Στην επιστήμη της Βιολογίας ο όρος συνεξέλιξη (coevolution) αποδίδει την ταυτόχρονη εξέλιξη μη συγγενών οργανισμών λόγω ιδιαίτερου δεσμού που συμβαίνει μεταξύ τους. Για παράδειγμα άνθη και έντομα, που τα πρώτα γονιμοποιούνται από τα δεύτερα και τα δεύτερα τρέφονται από τα πρώτα, παράσιτα και ξενιστές, στις περιπτώσεις εκείνες της αναγκαίας συμβίωσης, καθώς και οποιαδήποτε άτομα (οργανισμοί) μιας συμβιωτικής σχέσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεξέλιξης παρουσιάζει ο κρίνος Άρο (Arum Lily) που προσελκύει μικρές μύγες.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Λεξικό όρων Βιολογίας, "Collins". W.G. Hale - J.P. Margham