Συνεχιστές Θεοφάνη ή Συνέχεια Θεοφάνη («Συνεχισταί Θεοφάνους» ή «Οἱ μετὰ Θεοφάνην», λατ. Scriptores post Theophanem), είναι όροι που χρησιμοποιούνται για συλλογή ιστορικών κειμένων του 11ου αιώνα.[1] Η προέλευση των τίτλων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν τη συνέχιση (813-961) του έργου του Θεοφάνη του Ομολογητή ο οποίος κάλυψε τα έτη 285-813. Τα χειρόγραφα αποτελούνται από τέσσερα διαφορετικού στυλ κείμενα που μοιάζουν ελάχιστα στο χρονικό του Θεοφάνη.[2]

Συνέχεια Θεοφάνη
ΣυγγραφέαςTheophanes Continuatus
Θεοφάνης Ομολογητής
Γλώσσααρχαία ελληνικά
Ημερομηνία δημιουργίας11ος αιώνας

Το πρώτο από αυτά καταπιάνεται με τη ζωή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων απο το 813 ως το 867 (δηλαδή από τον Λέωντα Ε΄ μέχρι τον Μιχαήλ Γ΄) και, καθώς γράφτηκε με την προτροπή του Κωνσταντίνου Ζ', αντικατοπτρίζει τις απόψεις των βασιλέων της Μακεδονικής δυναστείας. Ο άγνωστος ιστορικός χρησιμοποίησε πιθανώς τις ίδιες πηγές με τον Γενέσιο.[2] Το δεύτερο έργο αποκαλείται «Βίος Βασίλειου» (Vita Basilii) και καταγράφει τη ζωή του Βασίλειου Α΄ (867-886) όπως γράφτηκε από τον εγγονό του Κωνσταντίνο Ζ΄ γύρω στα 950. Το βιβλίο αυτό αποτελεί, ουσιαστικά, πανηγυρικό του αυτοκράτορα Βασίλειου καθώς τον εξυψώνει ενώ παράλληλα δαιμονοποιεί τον προκάτοχό του Μιχαήλ Γ΄.[3] Το τρίτο βιβλίο αφορά στα χρόνια 886-948 και είναι σε μορφή και στυλ παρόμοιο με την ιστορία του Συμεών Λογοθέτη. Το τέταρτο και τελευταίο χειρόγραφο συνεχίζει την ιστορία ως το 961 και ήταν μάλλον γραμμένο από τον Θεόδωρο Δαφνοπάτη λίγο πριν το 963.[4]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Kazhdan (1991), σ. 2061.
  2. 2,0 2,1 Kazhdan (1991), σσ. 2061–2062.
  3. Kazhdan (1991), σσ. 2062, 2180–2181.
  4. Kazhdan (1991), σ. 2062.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Codoñer, J. Signes. El periodo del Segundo Iconoclasmo en Theophanes Continuatus. Amsterdam, 1995. (ισπανικά)
  • Yannopoulos, P. "Les vicissitudes historiques de la Chronique de Théophane." Byzantion 70 (2000). pp. 527–53. (γαλλικά)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία