Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων

Η Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων σκοπεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων. Τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 1970 και έχει υπογραφεί από 189 κράτη, πέντε εκ των οποίων αναγνωρίζονται ως πυρηνικά κράτη: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Κίνα. Αυτά τα κράτη είναι και τα μόνα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Αν και αρχικά είχε οριστεί να έχει διάρκεια 25 χρόνια, στη συνέχεια έπαψε να έχει ημερομηνία λήξης.

Η συνθήκη αποτελείται, γενικά, από τρεις πυλώνες: Μη διάδοση, αφοπλισμός και ειρηνική χρήση.

Πρώτος Πυλώνας: Μη διάδοση

Επεξεργασία

Τα πέντε πυρηνικά κράτη συμφωνούν να μη μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές και να μη βοηθήσουν, ενθαρρύνουν, παρακινήσουν ένα μη πυρηνικό κράτος να αποκτήσει ή να κατασκευάσει πηρηνικά όπλα (Άρθρο Ι). Τα μη πυρηνικά κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη συμφωνούν να μην αποδεχτούν, κατασκευάσουν, ή αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Συμφωνούν, επίσης, να μην αναζητήσουν ή αποδεχτούν καμία βοήθεια στην κατασκευή πυρηνικών όπλων (Άρθρο ΙΙ).

Δεύτερος Πυλώνας: Αφοπλισμός

Επεξεργασία

Στο άρθρο VI καταγράφεται μία ασαφής δέσμευση για όλα τα κράτη που υπέγραψαν τη συνθήκη. Βάση αυτού του άρθρου όλα τα μέλη θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, με καλή πίστη, έτσι ώστε σε σύντομο χρόνο να επιτευχθεί πυρηνικός αφοπλισμός και γενικότερα πλήρης αφοπλισμός. Συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και να καταλήξουν σε πυρηνικό αφοπλισμό κάτω από αυστηρό και διεθνή έλεγχο.

Τρίτος πυλώνας: Ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας

Επεξεργασία

Η συνθήκη επιτρέπει τη μεταφορά τεχνολογίας και υλικών σε μη πυρηνικά κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Τα μη πυρηνικά κράτη θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα προγράμματά τους δε σχετίζονται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία