Συνθήκη του Βερντέν

843 συνθήκη που χώριζε τη Φραγκική Αυτοκρατορία μεταξύ των εγγονών του Καρλομάγνου

Η συνθήκη του Βερντέν (Verdun) που συνήφθη το 843 στην ομώνυμη πόλη, αποτελεί την συμφωνία τριχοτόμησης τον 9ο αιώνα, της Αυτοκρατορίας των Καρολιδών. Μετά τον θάνατο του Λουδοβίκου του Ευσεβούς (γιος του Καρλομάγνου, 814-840) παρατηρήθηκε μία συνεχής φιλονικία και σύγκρουση σε ό,τι αφορά τη μοιρασιά των εδαφών. Με τη συνθήκη του Βερντέν (το 843) τα αντίπαλα μέρη συμφώνησαν, να τριχοτομηθεί η αυτοκρατορία μεταξύ των γιων του τέως αυτοκράτορα, Λουδοβίκου.[1]

Ο διαχωρισμός του βασιλείου του Λοθάριου Α΄ με τη συνθήκη του Βερντέν και τη Συνθήκη του Προυμ.

Στο δυτικό μέρος, η Δυτική Φραγκία (Francia Occidentalis) η οποία θα ονομαστεί στο μέλλον Γαλλία περιήλθε στον Κάρολο τον Φαλακρό. Στο ανατολικό μέρος, η Ανατολική Φραγκία (Francia Orientalis) η οποία θα κληθεί Γερμανία πέρασε στα χέρια του Λουδοβίκου του Γερμανικού. Τέλος, το κέντρο, η Μέση Φραγκία, από τη Φρισία έως και την Ιταλία, περιήλθε στον Λοθάριο τον Α'. Όταν ο τελευταίος πέθανε (το 855),οι χώρες που κυβερνούσε πέρασαν στους τρεις γιους του.[2]

Από τη συνθήκη του Βερντέν και έπειτα παρατηρούμε, πως χωρίζονται πλέον τα γερμανικά και ρωμαϊκά μέρη της αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου. Μπαίνουν οι βάσεις των μελλοντικών κρατών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας πάνω στις οποίες οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί θα ακολουθήσουν το δικό τους αυτόνομο μονοπάτι. Αργότερα και κατόπιν πολέμου, επί βασιλέως Ερρίκου Β΄ της Γαλλίας και Καρόλου Ε΄ αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ακολούθησε ανακατανομή κατά την οποία η περιοχή του Βερντέν περιήλθε στη Γαλλία και τελικά αναγνωρίσθηκε ως γαλλική με την Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648).

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Joseph Calmette, Trilogie de l'histoire de France - Le Moyen Âge , Fayard, 1952, p. 109
  2. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. (2004). Η Μεσαιωνική Δύση(5ος-15ος αι.). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. σελίδες 153,154,212. ISBN 960-288-118-6.