Η Συνθήκη του Δαρδάνου πραγματοποιήθηκε το 85 π.Χ. ανάμεσα στο Βασίλειο του Πόντου και τη Ρώμη στην πόλη του Δαρδάνου.

Μετά τις αλλεπάλληλες ήττες του βασιλιά του Πόντου, Μιθριδάτη του Στ' του Ευπάτωρα, σε Χαιρώνεια, σε Τένεδο κι Ορχομενό από τον Ρωμαίο Σύλλα, αποφάσισε να σταματήσει τον πόλεμο με τους Ρωμαίους. Οι όροι της συνθήκης ήταν: η παράδοση της Καππαδοκίας κι της Βιθυνίας στους προηγούμενους ηγεμόνες που τις κατείχαν και η παράδοση της Παφλαγονίας και της Μικράς Ασίας στους Ρωμαίους. Ακόμη θα έδιναν 2.000 τάλαντα κι 70 πλοία. Έτσι τελείωσε ο Πρώτος Μιθριδατικός Πόλεμος. Το 83 π.Χ. όμως άρχισε ο Δεύτερος Μιθριδατικός Πόλεμος.


Πηγές Επεξεργασία

  • Στρατιωτική Ιστορία, εκδόσεις Περισκόπιο, τεύχος 164, Απρίλιος 2010