Συνθήκη του Χούμπερτσμπουργκ

Η συνθήκη Χουμπέρτουσμπουργκ (γερμανικά: Frieden von Hubertusburg) υπογράφηκε ανάμεσα στις χώρες Πρωσία, Αυστρία και Σαξονία, στις 15 Φεβρουαρίου 1763, στο παλάτι Χουμπέρτσμπουργκ, στην Σαξονία και μαζί με την συνθήκη του Παρισιού, έβαζε τέλος στον Επταετή Πόλεμο. Οι όροι της συνθήκης δεν περιελάμβαναν σημαντικές εδαφικές αλλαγές αλλά καθιστούσαν το βασίλειο της Πρωσίας Ευρωπαϊκή δύναμη.

Παλάτι Χουμπέρτουσμπουργκ, Σαξωοία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία