Συνθήκη 50ετούς Ειρήνης

Η Συνθήκη του Δάρα, επίσης γνωστή ως Πεντηκονταετής Ειρήνη, ήταν μία συμφωνία ειρήνης, που συνομολογήθηκε μεταξύ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τους Σασσανίδες της Περσίας στη συνοριακή πόλη του Δάρα Μεσοποταμίας το 562.

Το σύνορο των Ρωμαίων μ ετους Σασσανίδες, όπως ήταν το 565 με το τέλος του Ιουστινιανού Α΄.

Η συμφωνία, που διαπραγματεύθηκαν ο Πέτρος Πατρίκιος για τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄ και ο Ιζαδγουσάσπ για τον Σασσανίδη βασιλιά Χοσρόη Α΄, τελείωσε τον 20ετή πόλεμο για τη Λαζική στον Καύκασο. Οι Σασσανίδες ανέλαβαν να εκκενώσουν τη Λαζική, αλλά η κατάσταση της γειτονικής περιοχής της Σουανίας έμεινε ασαφής, αφήνοντας μία μελλοντική αιτία διαφωνίας. Οι Σασσανίδες επρόκειτο να λαμβάνουν ετησίως μία επιδότηση 30.000 χρυσών νομισμάτων και τα πρώτα 7 έτη αυτά καταβαλλόταν άμεσα. Οι δαπάνες της γραμμής άμυνας στο Καύκασο εναντίον των νομάδων του βορρά, για τους οποίους υπήρχε αμοιβαίο συμφέρον και ήταν ευθύνη των Σασσανιδών, είχαν συμπεριληφθεί στις πληρωμές. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μη δημιουργήσουν νέες οχυρώσεις, ούτε να οχυρώσουν τους υπάρχοντες οικισμούς στα σύνορα. Για να αποφευχθεί η κατασκοπεία, το εμπόριο περιορίστηκε στο Καλλίνικον, τη Νίσιβη και το Ντβιν, ενώ έμποροι από άλλα έθνη έπρεπε να περιοριστούν στον Δάρα (που ανήκε στους Ρωμαίους) και τη Νίσιβη (που ανήκε στους Σασσανίδες). Οι πρόσφυγες ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σε ξεχωριστή συμφωνία οι Χριστιανοί στην αυτοκρατορία των Σασσανιδών είχαν την υπόσχεση τη ελευθερίας της θρησκείας τους.

Η συμφωνία ειρήνης επρόκειτο να κρατήσει 50 έτη, αλλά έμεινε σε ισχύ μόνο ως το 572, όταν ο Ιουστίνος Β΄ διέρρηξε τη συμφωνία, έπειτα από έτη αυξημένων εντάσεων σε πολλά μέτωπα, ξεκινώντας τον πόλεμο των ετών 572-591. Μεταξύ των αρχαίων πηγών, ο Μένανδρος προτήκτωρ και ο Θεοφύλακτος ο Σιμοκάτης κατηγορούν τον Ιουστίνο Β΄, ενώ ο Θεοφάνης ο Βυζάντιος διαφωνεί.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Evans, James Allan Stewart (2005). The Emperor Justinian and the Byzantine Empire. Greenwood Publishing Group. pp. 90, XXI. ISBN 0313325820.
  • Kettenhofen, Erich. "JUSTINIAN I". Encyclopaedia Iranica. Retrieved 25 February 2020.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία